TPU 054: Jak aktywizować społeczność lokalną? - Karol Paszkowski

TPU 054: Jak aktywizować społeczność lokalną? - Karol Paszkowski

0 0 about 1 year ago
arol Paszkowski - "człowiek wulkan energii i pomysłów". Tak jak ja, wyrósł i najwięcej nauczył się, w działaniu, jako Wolontariusz. Wolontariat uczy postawy pro-aktywnej, nawyku do działania. Jest absolwentem pedagogiki, Polityki Społecznej oraz Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi. Ukończył min. Szkołę Trenerów STOP, Szkołę Coachów Inicjatyw Młodzieżowych, Szkołę Moderatorów PROW. Zawodowo związany ze wspieraniem rozwoju młodzieży i dorosłych jako trener, animator społeczny, ... See More

Find us on Facebook